Funkis er 25 år: Se hva vi gjør!

I anledning Studieforbundet Funkis' 25-års jubileum er vi stolte av å kunne presentere en flunkende ny informasjonsfilm om studieforbundet vårt. Filmen er laget av produksjonsselskapet Leidar Norway (tidligere Snøball Film) og regissør har vært Egil Pedersen. 

 

Viktig nyhet fra Funkis til medlemsorganisasjonene

En pengeseddel krøllet sammen på toppen av en grønn plante.

Studieforbundet Funkis endrer fra 16.09.2019 deler av sitt tilskuddssystem. Det kommer to endringer av regler:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for kategorien «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset (ulønnet arbeid)», settes ned fra 3000 kr til 1000 kr som maks beløp. Til gjengjeld oppjusteres minstetilskuddet for Opplæringstilskuddet (OT) fra 400 til 800 kr.

Flertallet vil gjøre en frivillig innsats

En hånd griper tak i en annen hånd.

Frivillighetsbarometeret 2019 ble lansert 5. september. 63 prosent av de spurte oppgir at de har utført frivillig arbeid i løpet av året, et tall som ligger nokså stabilt. Fremdeles er det likevel de som allerede gjør en frivillig innsats som rekrutteres mest.

Velkommen inn for alle i kirker og kulturbygg?

En kvinne snakker inn i en mikrofon. I bakgrunnen en roll up med Funkis' logo.

Studieforbundet Funkis har kommet hjem fra Arendalsuka. Der arrangerte vi debattmøte sammen med Kristelig studieforbund (K-stud) og Den norske kirke. Tema var tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser i kirker og kulturbygg.

Sider

Følg oss på Twitter