Studieforbundet Funkis søker rådgiver

En mann og en kvinne står inne i skjermen til en laptop. Begge har ropert for munnen og skriker inn i dem.

Det er ledig en 100 prosent fast stilling som rådgiver i Studieforbundet Funkis. Administrasjonen består av fem personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ny Fafo-rapport viser at studieforbundene er gull verdt

Forside av et hefte som heter studieforbundene som læringskatalysator. Illustrasjon av et tre med bøker i stedet for blader.

27. august lanserte Fafo rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» Her slås det fast at studieforbundene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap til kursdeltakerne. I tillegg har de høy faglig kompetanse og utgjør en stor ressurs i gjennomføringen av kursarbeidet for lærere og instruktører.

Funkis er 25 år: Se hva vi gjør!

I anledning Studieforbundet Funkis' 25-års jubileum er vi stolte av å kunne presentere en flunkende ny informasjonsfilm om studieforbundet vårt. Filmen er laget av produksjonsselskapet Leidar Norway (tidligere Snøball Film) og regissør har vært Egil Pedersen. 

 

Viktig nyhet fra Funkis til medlemsorganisasjonene

En pengeseddel krøllet sammen på toppen av en grønn plante.

Studieforbundet Funkis endrer fra 16.09.2019 deler av sitt tilskuddssystem. Det kommer to endringer av regler:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for kategorien «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset (ulønnet arbeid)», settes ned fra 3000 kr til 1000 kr som maks beløp. Til gjengjeld oppjusteres minstetilskuddet for Opplæringstilskuddet (OT) fra 400 til 800 kr.

Sider

Følg oss på Twitter