Studieforum med TRT i fokus

Flere mennesker sitter på rekker ved langbord vendt mot et stort lerret.

Tilretteleggingstilskudd (TRT) var hovedsak på vårens Studieforum. Et tema som tydeligvis engasjerer mange: Nærmere 40 personer fra 24 organisasjoner var påmeldt og hadde tatt veien til Røde Kors’ lokaler denne andre dagen i april.

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Tre barn med vest som holder skilt.

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner. Målet er å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet. 

Studieforum 2. april

To blomster av typen krokus som stikker opp gjennom snø.

Studieforbundet Funkis inviterer til Studieforum tirsdag 2. april. Tema denne gang er tilretteleggingstilskudd (TRT). Det blir en felles gjennomgang av lover, regler, rutiner, skjema og bilag, med mer. I tillegg kommer en praktisk bolk, med oppgaveløsninger og veiledning om hvordan du søker TRT i KursAdmin.

 

Liten nedgang i timetall for 2018

Animert figur som klamrer seg til en nedadgående pil.

Funkis formidlet støtte til 155 790 kurstimer, fordelt på 7526 kurs med 52 336 deltakere i 2018. Dette er en nedgang i timetall for første gang siden 2009, da fugleinfluensaen hindret våre grupper fra å delta på kurs. Denne gangen var det påleggene fra Kompetanse Norge om å innføre nye og mer krevende rutiner for tilretteleggingstilskudd som ble utfordrende for en del kursarrangører.

Sider

Følg oss på Twitter