Statsbudsjettet: Foreslår kraftige kutt i voksenopplæring

Flere mennesker sitter rundt et langbord, hvor det står kaffekanner, tallerkener, kopper og glass.

10 millioner kroner mindre til kurs. Det er hva regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020.
- Dette skjer samtidig som vi står midt i en krevende omleggingsprosess, i tillegg til at lov og forskrift skal justeres, sier generalsekretær Marianne Ween.

Ytterligere innstramminger i TRT

En kvinne strekker hånden opp mot et tre hvor det vokser pengesedler.

Studieforbundet Funkis endrer fra 04. oktober 2019 deler av sitt tilskuddssystem:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for beløp til og med 3000 kr vil nå få 1000 kr som maksimalbeløp. Dette gjelder alle kurs som utbetales fra og med 04. oktober. 
Alle kurs som ikke er rapportert innen fristen for vår og sommersemester (kurs før 1. juni måtte være avsluttet før 15. september), får bare opplæringstilskudd (OT).

06315 deaktiveres 2. oktober

En hånd som holder en mobiltelefon stikker ut fra en pc-skjerm.

Vi minner om at Studieforbundet Funkis' gamle telefonnummer 06315 ikke lenger kan brukes etter 2. oktober. Fra da av når du oss kun på nummeret 23 16 19 80. 

Tamar slutter i Funkis

En kvinne sitter ved en kontorpult. I bakgrunnen en laptop, en skjerm og en orkide.

Studieforbundet Funkis mister dessverre en alle tiders kollega i høst: Rådgiver Tamar Loria går videre til ny stilling i Utdanningsdirektoratet. Tamar har også tidligere jobbet i Udir og hun vil nå få arbeidsoppgaver som er mer i tråd med hennes utdannelse innen barnehage- og skolepedagogikk.

Sider

Følg oss på Twitter