Tamar slutter i Funkis

En kvinne sitter ved en kontorpult. I bakgrunnen en laptop, en skjerm og en orkide.

Studieforbundet Funkis mister dessverre en alle tiders kollega i høst: Rådgiver Tamar Loria går videre til ny stilling i Utdanningsdirektoratet. Tamar har også tidligere jobbet i Udir og hun vil nå få arbeidsoppgaver som er mer i tråd med hennes utdannelse innen barnehage- og skolepedagogikk.

Studieforbundet Funkis søker rådgiver

En mann og en kvinne står inne i skjermen til en laptop. Begge har ropert for munnen og skriker inn i dem.

Det er ledig en 100 prosent fast stilling som rådgiver i Studieforbundet Funkis. Administrasjonen består av fem personer og holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ny Fafo-rapport viser at studieforbundene er gull verdt

Forside av et hefte som heter studieforbundene som læringskatalysator. Illustrasjon av et tre med bøker i stedet for blader.

27. august lanserte Fafo rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» Her slås det fast at studieforbundene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap til kursdeltakerne. I tillegg har de høy faglig kompetanse og utgjør en stor ressurs i gjennomføringen av kursarbeidet for lærere og instruktører.

Funkis er 25 år: Se hva vi gjør!

I anledning Studieforbundet Funkis' 25-års jubileum er vi stolte av å kunne presentere en flunkende ny informasjonsfilm om studieforbundet vårt. Filmen er laget av produksjonsselskapet Leidar Norway (tidligere Snøball Film) og regissør har vært Egil Pedersen. 

 

Sider

Følg oss på Twitter