Dokumentasjon for utbetalt tilskudd kommer i KursAdmin

Ved med tommelen opp ved siden av pengetre.

Vi vet at mange etterspør bedre dokumentasjon for utbetalt tilskudd i 2012. Dette skal utbedres og fungere i KursAdmin når vi starter utbetaling i 2013.
Det skal være mulig å få god oversikt over kurs og tilskudd med rapporter i KursAdmin.Vi har derfor laget en veiledning for kursarrangører, som viser hvordan dere kan få rapporter for egne kurs.

 

Pedagogisk Plattform er oppe og går

Verktøykasse

I januar arrangerte Funkis kurs for studieledere og andre interesserte fra 11 ulike organisasjoner. Målet var å gjøre den Pedagogiske Plattformen (PP) kjent  og ta i bruk en del prinsipper og arbeidsmetoder som er belyst i heftet. Deltakerne var aktive og positive og vi håper kurset ga inspirasjon og vil gi ringvirkninger i videre kursaktivitet. Kursleder var Jørn Rosland og Tove Eriksen.
Noen av Funkis' fylkesledd har også presentert og tatt i bruk PP, og fått god respons.

 

Over 108 tusen timer i 2012

Stigende diagram med pil som peker oppover

Tallene for 2012 er klare: Det ble 108.029 kurstimer! Funkis er strålende fornøyd med innsatsen, som nok en gang viser at studiegleden og kursvirksomheten blomstrer blant våre medlemmer. Dette er også en økning i kurstimetall på over 15 prosent i forhold til året før. På 10 år har Funkis vokst med 50 tusen timer, noe som viser at kurstimetallet i dag er nesten dobbelt så høyt som det var i 2002!

Husk Studieforum 5. mars!

Studieforum-figur

På plakaten står blant annet Harald Stokkeland, statsviter og førsteamanuensis i generell ledelse og organisasjonsfag. Han skal snakke om møteledelse:  hvordan vi kan gjøre møter inspirerende og spennende - og hvordan vi unngår at de blir en "lidelse" for deltakerne.

Be gjerne med deg din egen leder!

Mer informasjon om program og påmelding finner du her.

 

Sider

Følg oss på Twitter