- Vi fikk så mye mer enn vi hadde forventet!

Alle koordinatorene samlet
Lederne for samlingen: Fra venstre: Maria Lind Kvanmo, Margrethe Sellæg og Ragnhild Rørvik.

Dette utsagnet fra en av deltakerne under evalueringen beskriver kort oppsummert LHL's koordinatorsamling i Potsdam 5. – 8. juni. Les rådgiver i LHL Ragnhild Rørvik sin rapport fra oppholdet:

Ny e-post adresse til Funkis

Brev som flyr gjennom en grønn tunnel

Funkis har endret e-post adresse til post@funkis.no. Dersom du i løpet av de siste dagene har fått feilmelding når du har sendt til den gamle fs@funkis.no, kan du sende meldingene på nytt.
Feilen oppsto i tidsrommet mandag kveld til onsdag formiddag.
Vi beklager ulempene det kan ha ført til for noen.

 

Økende interesse for nettkurs i Funkis

Blid ung mann med laptop.

Prosjektet "e-læring for alle" avsluttes 1. juli. Målet har vært å gi Funkis sine medlemsorganisasjoner informasjon om hva nettkurs er, hvilke kurs som er tilgjengelige og hvordan de kan tas i bruk. Mange er allerede godt i gang med nettbaserte kurs, og flere er blitt inspirert til å prøve de ut.

  

 

Funkis endrer rutiner for å kvalitetssikre vår kursvirksomhet

Animert figur ser på en puslespill-bit gjennom et forstørrelsesglass

Som studieforbund er Funkis pålagt å ha rutiner som sikrer kvaliteten i studiearbeidet. Stort kursvolum og bruk av KursAdmin gjør at vi må endre på noen rutiner. Første skritt i endringsprosessen er følgende: Alle organisasjoner bes skaffe seg oversikt over samtlige brukere (personer med roller og rettigheter) i KursAdmin. 
            

Innspill til Regjeringens handlingsplan for et universelt utformet Norge

Mann med laptop og bind for øynene

Regjeringens handlingsplan for et universelt utformet Norge innen 2025 utløper i år. Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) har i vår invitert flere organisasjoner og fagmiljøer til å komme med innspill for den videre prosessen. Funkis bidro med innspill på et av disse møtene. Du kan lese Funkis sitt innspill og alle de andres, på Deltasenterets nettsider.

Sider

Følg oss på Twitter