Kommunetopper vet for lite om voksnes rett til opplæring

Dresskledd mann som ser uforstående ut.

Bare 70 prosent av kommunepolitikerne kjenner til voksnes rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Kjennskapen er svært mye høyere blant faglige og administrative ledere. Dette viser en kartlegging Vox har gjort av opplæringstilbudet for voksne i norske kommuner.
– Det er en utfordring at de som har ansvaret og fastsetter de lokale rammebetingelsene ikke kjenner kommunens plikter, sier Vox' direktør Jan Ellertsen.
Du kan lese mer om undersøkelsen her.

Erfarings- og motivasjonssamling i Calahonda

Deltakere på erfarings- og motivasjonssamling i Spania.

For snart et år siden ble Pedagogisk Plattform (PP) gjort tilgjengelig for alle i Funkis. Kurs har blitt arrangert i mange fylker og lag og vi setter stor pris på det arbeidet som har blitt lagt ned i å gjøre Plattformen kjent og tilgjengelig.
 

Ny bok om web og universell utforming

Forside bok Web og universell utforming

Lurer du på dette med universell utformimg på web? Nå kommer boka som kan gi deg svar på mange av disse spørsmålene. Web og universell utforming er skrevet av Morten Tollefsen (MediaLT) med flere. Her møter du Torbjørn Sæterbø som ble blind i en mineulykke, og andre mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Trine Bråten slutter i Funkis

Trine Bråten

Trine Bråten jobber ikke lenger som konsulent i Funkis. Hun slutter etter eget ønske, og
Funkis ønsker henne lykke til med videre utfordringer.

Sider

Følg oss på Twitter