Blandete reaksjoner i FFO på tilleggsproposisjonen

En hånd overleverer en firkantet gjenstand til en annen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  (FFO) er glad for flere av forslagene i den blå-blå tilleggsproposisjonen. Likevel er de også litt bekymret:
- Vi hadde forventet at kuttene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester hadde vært rettet opp. I tillegg er vi usikre på effekten av forslagene om økte egenandeler på helsetjenester, sier generalsekretær Liv Arum.

Støtten til studieforbundene opprettholdes

Mann i rullestol med laptop får veiledning av kvinne

Solberg-regjeringen har i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet valgt å ikke redusere støtten til studieforbundene. I Høyre og Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett i fjor ble studieforbundene foreslått kuttet med 25 millioner kroner. Nå beholdes likevel den avgåtte regjeringens forslag om en indeksregulert økning på 3,5 prosent. Les mer om saken på VOFO sine hjemmesider.

Har du ferdigmelding klar?

Blyant huker av i sjekkliste

Da vil Funkis gjerne ha den så fort som mulig! Også i år er det følgende frister som gjelder:
Kurs avholdt i 3. kvartal (til 30. september): Ferdigmeldes innen 15. november
Kurs avholdt i 4. kvartal (fra 1. oktober): Ferdigmeldes innen 1. januar 2014

 

e-post problemet nå løst

Animerte figurer reparerer .com

Funkis har hatt problemer med å få sendt og svart på e-post fra hotmailbrukere i noen dager. Problemet er nå løst og alle med hotmailkonto kan igjen få svar fra oss på e-post.

Sider

Følg oss på Twitter