Ny e-post adresse til Funkis

Brev som flyr gjennom en grønn tunnel

Funkis har endret e-post adresse til post@funkis.no. Dersom du i løpet av de siste dagene har fått feilmelding når du har sendt til den gamle fs@funkis.no, kan du sende meldingene på nytt.
Feilen oppsto i tidsrommet mandag kveld til onsdag formiddag.
Vi beklager ulempene det kan ha ført til for noen.

 

Økende interesse for nettkurs i Funkis

Blid ung mann med laptop.

Prosjektet "e-læring for alle" avsluttes 1. juli. Målet har vært å gi Funkis sine medlemsorganisasjoner informasjon om hva nettkurs er, hvilke kurs som er tilgjengelige og hvordan de kan tas i bruk. Mange er allerede godt i gang med nettbaserte kurs, og flere er blitt inspirert til å prøve de ut.

  

 

Funkis endrer rutiner for å kvalitetssikre vår kursvirksomhet

Animert figur ser på en puslespill-bit gjennom et forstørrelsesglass

Som studieforbund er Funkis pålagt å ha rutiner som sikrer kvaliteten i studiearbeidet. Stort kursvolum og bruk av KursAdmin gjør at vi må endre på noen rutiner. Første skritt i endringsprosessen er følgende: Alle organisasjoner bes skaffe seg oversikt over samtlige brukere (personer med roller og rettigheter) i KursAdmin. 
            

Innspill til Regjeringens handlingsplan for et universelt utformet Norge

Mann med laptop og bind for øynene

Regjeringens handlingsplan for et universelt utformet Norge innen 2025 utløper i år. Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) har i vår invitert flere organisasjoner og fagmiljøer til å komme med innspill for den videre prosessen. Funkis bidro med innspill på et av disse møtene. Du kan lese Funkis sitt innspill og alle de andres, på Deltasenterets nettsider.

Årsmøtet i Funkis vel overstått

Avtroppende styreleder i Funkis, Anne Grethe Klunderud, gratulerer ny styreleder, Kjetil Gaarder.

Funkis' årsmøte ble avviklet 25. april. Det ble et fint møte, og ikke minst godt og kyndig ledet av Sturla Bjerkaker, generalsekretær i VOFO.
Funkis har nå fått ny styreleder og seks nye medlemmer!

Sider

Følg oss på Twitter