Statsbudsjettet: Ingen gave til studieforbundene i år heller

Blomst med blader av pengesedler som vannes.

Den rød-grønne regjeringen la mandag fram sitt siste statsbudsjett. Studieforbundene har for 2014 fått en budsjettøkning på ca. 6,5 millioner kroner – hvilket bare spises opp av en prisøkning på 3,5 prosent. For Funkis betyr dette mindre penger å fordele på organisasjonenes kursvirksomhet.

Kursaktiviteten i Funkis går stadig oppover

Stigende stolpediagram tegnet med kritt på tavle

Studievirksomheten i Funkis vokser jevnt og trutt. Tallene for 3. kvartal i år viser en økning på 12.861 kurstimer sammenliknet med fjoråret. Dette viser at våre organisasjoner er aktive på kursfronten som aldri før!

Sider

Følg oss på Twitter