Bruk av KursAdmin, tilskudd og regler

En oppslått laptop på et stuebord. Papirblokk med blyant oppå ved siden av.

Vi ser at mange av dere må avlyse, utsette og avbryte store deler av kursaktivitetene deres i denne tiden. Det beklager vi, men kan ikke se at vi har noe valg, å samles til kurs er plutselig blitt risikabelt, spesielt for våre sårbare grupper . Studieforbundet Funkis jobber på mange nivåer, fra politisk til praktisk, for at vi skal komme igjennom dette med minst mulig skade. 

Kursvirksomhet i koronaens tid

3 kvinner sitter sammen foran hver sin pc. Nettverk rundt.

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har sendt ut en melding til alle studieforbund og egne regioner om hvordan de kan opprettholde en viss grad av kursvirksomhet på nett. Det oppfordres også til å komme med innspill til kurs og kursholdere.

Hjemmekontor

Bilde av koronaviruset.

Ansatte i Studieforbundet Funkis' administrasjon følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kommer til å ha hjemmekontor en stund framover. Det er likevel mulig å få tak i oss på vanlig måte, via e-post og telefon. 

Funkis avlyser årsmøtet 23. april

Flere mennesker samlet på ett sted.

Grunnet situasjonen med koronaviruset covid-19 velger Studieforbundet Funkis sentralt å utsette årsmøtet til august/september. Dette fordi våre organisasjoner har medlemmer som er, eller kan være, spesielt sårbare for å bli utsatt for slike virus. Også andre arrangementer i Funkis-regi kan bli utsatt til høsten.

Fylkessamling 2020

Flere mennesker som sitter rundt et bord og snakker sammen.

40 personer fra Studieforbundet Funkis’ fylkeslag, sentralstyre og administrasjon, pluss to skrivetolker, deltok på årets fylkessamling på Scandic Oslo Airport Hotel fra 21. til 23. februar. I tillegg hadde vi to gjester: Vibeke Sundsbø, nyansatt organisasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Tove Hofstad, lokalpolitiker og daglig leder i Venstres Studieforbund.

Sider

Følg oss på Twitter