Svært gode tall for Funkis i 2019

En animert figur surfer på en oppadgående pil.

2019 ble et godt kursår for Studieforbundet Funkis og våre medlemmer: Vi har økt i antall, både når det gjelder kurs, deltakere og timer.
 

Tilgang til KursAdmin gis fra Funkis sentralt

Innloggingsvindu hvor man kan skrive inn brukernavn og passord.

Det er ikke lenger mulig for sentrale studieledere og ansatte i medlemsorganisasjonene å generere passord for nye kursledere i deres fylkes- og lokalledd. Dette gjøres nå kun av administrasjonen i Studieforbundet Funkis sentralt. Kontakt Pia (pia@funkis.no), Jorunn (jorunn@funkis.no) eller Odd Erik (odd.erik@funkis.no) dersom du trenger påloggingsdata til KursAdmin for å registrere og avslutte kurs.

Rekordtall for kursaktiviteten i LHL

En eldre kvinne og tre eldre menn som smiler og gjør bevegelser med kroppen.

Aldri før har det vært så stor kursaktivitet i LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) som i 2019. Til sammen er det gjennomført 55 457 kurstimer i 2019 - og det er ny rekord i organisasjonen!

Satser og regler for 2020

Tildelingsbrev med nye satser og regler for 2020 går ut til alle medlemsorganisasjonene 4. februar.
Under følger det viktigste fra Tildelingsbrevet 2020. Mer detaljerte opplysninger finnes i Tildelingsbrevet og under «Hjem-fanen» i KursAdmin.

Sider

Følg oss på Twitter