Kursvirksomhet i koronaens tid

3 kvinner sitter sammen foran hver sin pc. Nettverk rundt.

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har sendt ut en melding til alle studieforbund og egne regioner om hvordan de kan opprettholde en viss grad av kursvirksomhet på nett. Det oppfordres også til å komme med innspill til kurs og kursholdere.

Hjemmekontor

Bilde av koronaviruset.

Ansatte i Studieforbundet Funkis' administrasjon følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kommer til å ha hjemmekontor en stund framover. Det er likevel mulig å få tak i oss på vanlig måte, via e-post og telefon. 

Funkis avlyser årsmøtet 23. april

Flere mennesker samlet på ett sted.

Grunnet situasjonen med koronaviruset covid-19 velger Studieforbundet Funkis sentralt å utsette årsmøtet til august/september. Dette fordi våre organisasjoner har medlemmer som er, eller kan være, spesielt sårbare for å bli utsatt for slike virus. Også andre arrangementer i Funkis-regi kan bli utsatt til høsten.

Fylkessamling 2020

Flere mennesker som sitter rundt et bord og snakker sammen.

40 personer fra Studieforbundet Funkis’ fylkeslag, sentralstyre og administrasjon, pluss to skrivetolker, deltok på årets fylkessamling på Scandic Oslo Airport Hotel fra 21. til 23. februar. I tillegg hadde vi to gjester: Vibeke Sundsbø, nyansatt organisasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Tove Hofstad, lokalpolitiker og daglig leder i Venstres Studieforbund.

Frister første del av kursåret 2020

En blyant som huker av i to av tre felter.

Studieforbundet Funkis har frister for innrapporteringer i kursåret 2020. Her er fristene som gjelder for kurs som ble avsluttet i 2019: 

 

Sider

Følg oss på Twitter