Studieforbundene roses av Kunnskapsdepartementet

En mann sitter i en blomstereng med en laptop i fanget. Han strekker armene opp mot himmelen.

Kunnskapsdepartementet (KD) takker studieforbundene for innsatsen med å håndtere covid-19-utbruddet og konsekvensene av dette. «Studieforbundene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling i forbindelse med koronapandemien for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen», skriver bl.a. KD i et brev datert 22. juni.

Mestring med Funkis: Nettkurs starter 14. september

Ape som knekker en nøtt med en stein.

Studieforbundet Funkis setter opp igjen nettkurset Mestring med Funkis til høsten. I en tid hvor vi muligens fremdeles må holde litt avstand er dette et «midt- i- blinken» kurs som du kan delta på i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc, nettbrett eller smarttelefon og tilgang til nett!

Nytt felles kurs i lobbyarbeid

5 kvinner sitter rundt et bord og smiler til fotografen.

Mange ønsker å ta kontakt med lokalpolitikere for å fremme sin sak. Men få vet hvordan dette skal gjøres, eller man kvier seg for å avtale slike møter. Studieforbundet Funkis er derfor stolte av å presentere et nytt felles kurs i lobbyarbeid! Dette er blitt til i samarbeid med studieforbundene til Senterpartiet og Venstre, samt Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Påminnelse om frister

En blyant som huker av i to av tre ruter.

En liten påminnelse før sommerferien:
Kurs fra vårsemesteret, januar til og med juni, skal være avsluttet i KursAdmin før 1. september 2020.

Sider

Følg oss på Twitter