Kurs, læring og opptrening i koronaperioden

Vask hender, hold avstand, hold sammen, hold ut

I disse dager er det mange aktiviteter som må avlyses på grunn av smittefaren når vi er mange sammen. Kurs i våre medlemsorganisasjoner er blitt vanskelig, og noen ganger umulige, å gjennomføre. Flere kurs må vente til vi har bedre dager, men for andre kurs finnes det alternativer som kan forsøkes.

Stiftelsen Dam tildeler ukentlig midler til koronaprosjekter

Logoen til Stiftelsen Dam: En fugl som skal til å fly.

3. april tildelte Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) 3,3 millioner kroner til hasteprosjekter i forbindelse med pandemien. Ekstraprogrammet har hittil gitt støtte til 19 "koronaprosjekter", og det gis nå midler til prosjekter hver uke framover.

Nettkurs og 4-timers kurs: Slik registreres de i KursAdmin

En mann med hettegenser sitter på et utendørs gulv og skriver på en laptop.

Kunnskapsdepartementet har gitt studieforbundene midlertidig unntak fra forskriften, for å gjøre det enklere for organisasjonene å drive kursaktivitet under koronakrisen. Dette betyr en reduksjon i minstekravet om timetall og at nettbaserte kurs kan få tilskudd.

Bruk av KursAdmin, tilskudd og regler

En oppslått laptop på et stuebord. Papirblokk med blyant oppå ved siden av.

Vi ser at mange av dere må avlyse, utsette og avbryte store deler av kursaktivitetene deres i denne tiden. Det beklager vi, men kan ikke se at vi har noe valg, å samles til kurs er plutselig blitt risikabelt, spesielt for våre sårbare grupper . Studieforbundet Funkis jobber på mange nivåer, fra politisk til praktisk, for at vi skal komme igjennom dette med minst mulig skade. 

Sider

Følg oss på Twitter