Løft hendene, vi lærer norsk tegnspråk!

Læreren står foran klassen og forklarer med tegnspråk.

Mange av kursene som Studieforbundet Funkis fordeler tilskudd til, er organisert av lokallagene til Norges Døveforbund. Som ansatt i Studieforbundet Funkis, fikk jeg gleden av å være med på tegnspråkkurs nivå 1 som organiseres av Oslo Døveforening. Her fikk jeg muligheten til å bli bedre kjent med Norges Døveforbund og deres lokallag, og lære mer om norsk tegnspråk.

Statsbudsjettet: Samme nivå som 2018!

Bilde av regjeringens logo med den norske løven.
Mandag 8.oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 lagt fram. Studieforbundene beholder samme nivå på tilskuddet.
Både Funkis og alle våre organisasjoner og lokallag kan glede oss over at regjeringen ser, og setter pris på, studieforbundenes innsats. Det takker vi for!
 
Uansett står Funkis klare med oppbrettede ermer og vil bidra med det vi kan best: Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring.

En kort innføring i universell utforming

Illustrasjon av mennesker i ulike aldre og funksjonsevner.

Universell utforming (forkortelse UU) tar utgangspunkt i at alle omgivelser, produkter og tjenester skal benyttes av så mange som mulig, uansett funksjonsevne. Begrepet bygger på ideen om likeverdig tilgjengelighet, og ble for første gang brukt i 1997. Da var målet at planlegging og design skal bli brukt av alle mennesker, men i dag omfatter begrepet også IKT-løsninger som opprettelser av nettsider.

Nytt kommunikasjonskonsept i VOFO: Næring til læring

Bilde av forskjellige frøposer

Voksenopplæringsforbundet har utviklet et nytt kommunikasjonskonsept som for første gang ble brukt under Arendalsuka. Den har blitt godt mottatt og hovedformålet er å samle, styrke og løfte kommunikasjonen hos de relevante målgruppene. 

Sider

Følg oss på Twitter