Forenklinger i tilretteleggingstilskudd: En vennlig påminnelse

Funkis logo med solsikker

En vennlig påminnelse til alle studieledere om forenklingene i tilretteleggingstilskudd. Studieforbundet Funkis fått inn noen skjemaer som vi må rette på og sende tilbake på grunn av feil og mangler. Derfor er det viktig å tenke på følgende når du laster opp TRT-skjema. Dette gjelder spesifisert skjema (blå):

Likepersonssamling for Norges ME-forening

En kvinne presenterer foran kursdeltakere.

Forrige uke hadde Studieforbundet Funkis gleden av å være med på likepersonssamlingen for Norges ME-forening. Seminaret ble organisert i Asker og samlet likepersonsansvarlige fra de ulike fylkene i Norge. Noen deltakere hadde mange års erfaring med likepersonsarbeid, noen var helt nye. Formålet med samlingen var først og fremst å etablere et godt samarbeid, bygge nettverk og hente ideer fra hverandre. Ansatte fra Funkis ble også med for å fortelle om nytt kursopplegg og rolleforståelse for likepersoner, i tillegg til å presentere virksomheten og de ulike tilskuddstypene i studieforbundet.

Nye forenklinger for tilretteleggingstilskudd

To nye forenklinger for tilretteleggingstilskudd til alle studieledere. Dette er også viktig informasjon som vi håper studieledere viderefører til sine lokallag. En viktig endring er at det nå er mulig å få tilskudd for frivillig innsats.

Utlysning av reisestipend 2019

Fly over et tastatur

Voksenopplæringsforbundet utlyser reisestipend for 2019.  Reisestipend søkes elektronisk på  https://www.voforeisestipend.no. Søknader sendes på elektronisk skjema til Studieforbundet Funkis innen mandag 19. november 2018.
 

Personvernerklæring

Logo personvern

Personvernerklæringen til Studieforbundet Funkis gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenestene våre overfor medlemsorganisasjoner og andre vi jobber med.

Sider

Følg oss på Twitter