Veien tilbake til arbeidslivet

Veien tilbake til arbeidslivet etter helseutfordringer kan være vanskelig. Dette er noe vår praktikant Kjell Arne har erfart. I denne artikkelen får dere et innblikk i hans tanker rundt arbeidsutprøvingen og hvordan han har opplevd veien tilbake til arbeidslivet.

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Logo av Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

De siste månedene har Studieforbundet Funkis vært heldig og hatt Kjell Arne Høviskeland som praktikant. I dag sitter Kjell Arne blant annet i styret som varamedlem i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom (FBBS). Derfor benytter vi muligheten til å be ham holde et gjesteinnlegg hvor han forteller mer om organisasjonen. Vi har alltid vært opptatt av å informere om våre medlemsorganisasjoner, og det blir enda viktigere å fremheve dette gjennom Kjell Arne som er særlig godt kjent med denne organisasjonen. 

Frivillig spørreundersøkelse om kurs

Fagbevegelsens Forskningsintitutt (Fafo) gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet. I 2018 besøkte forskere utvalgte kurs for å finne ut hvordan studieforbundene og opplæringen som foregår er viktig for samfunnet. Fafo skal nå gjennomføre en spørreundersøkelse for alle som arrangerte og/eller deltok på kurs hos studieforbundene det siste året. Spørreundersøkelsen er helt anonym, og endelig svarfrist er 15. februar 2019. Deltakernes personvern ivaretas fordi det ikke overføres noen personopplysninger og spørreundersøkelsen er anonym.

Godt nytt år!

Logo av Studieforbundet Funkis
Godt nytt år til alle våre medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og besøkende!
Vi minner om at kurs fra 2018 som registreres i KursAdmin vil overføres til 2019 og vil da få tilskudd etter satser for 2019.
 
Vår studierådgiver, Tamar Loria, har gått ut i svangerskapspermisjon. For henvendelser og veiledning, kan dere ta kontakt med Vesa Zeka på vesa@funkis.no, eller ringe 47459473. 

I tillegg er web-redaktør og rådgiver, Elin Sollid, tilbake i 20% stilling og vender gradvis tilbake til fulltidsstilling de neste månedene. Elin kan kontaktes på elin@funkis.no og 47459471. Vi gleder oss til å ha henne tilbake, og ser også frem til flott samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i 2019!

Get going!

Deltakere på trening.

Get going er et unikt, lavterskel gruppetreningstilbud for blinde og svaksynte. Prosjektet tar sikte på tilrettelagt trening, kostholdsveiledning og fungerer også som en møteplass hvor man kan bli kjent med andre i samme situasjon. Get going aktivitetene i Oslo avholdes sentralt i Blindeforbundet sine lokaler onsdag ettermiddag og torsdag formiddag hver uke, og treningsperioden er vanligvis fra september til desember hvert år. Aktivitetene avholdes også rundt om i landet. Tilbudet har som formål å skape en varig livsstilsendring for den enkelte deltaker ved å bedre helsen, øke mobiliteten og skape et større fellesskap.

Sider

Følg oss på Twitter