Årsmøte i Studieforbundet Funkis med vedtektsendringer og 3 nye medlemmer

En mann og en kvinne sitter ved siden av hverandre. Kvinnen smiler til kamera og mannen løfter en kaffekopp.

Et 50-talls personer deltok på årsmøtet i Studieforbundet Funkis sentralt torsdag 25. april. Av disse var 27 stemmeberettigete delegater og representanter fra 3 nye søkerorganisasjoner, fylkesledd og sentralstyre – samt gjester fra FFO og Frivillighet Norge. Takk også til tegnspråk- og skrivetolkene, som alltid gjør en formidabel jobb!

Studieforum med TRT i fokus

Flere mennesker sitter på rekker ved langbord vendt mot et stort lerret.

Tilretteleggingstilskudd (TRT) var hovedsak på vårens Studieforum. Et tema som tydeligvis engasjerer mange: Nærmere 40 personer fra 24 organisasjoner var påmeldt og hadde tatt veien til Røde Kors’ lokaler denne andre dagen i april.

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Tre barn med vest som holder skilt.

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner. Målet er å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet. 

Studieforum 2. april

To blomster av typen krokus som stikker opp gjennom snø.

Studieforbundet Funkis inviterer til Studieforum tirsdag 2. april. Tema denne gang er tilretteleggingstilskudd (TRT). Det blir en felles gjennomgang av lover, regler, rutiner, skjema og bilag, med mer. I tillegg kommer en praktisk bolk, med oppgaveløsninger og veiledning om hvordan du søker TRT i KursAdmin.

 

Sider

Følg oss på Twitter