Kursopplegg for likepersonsarbeid

Illustrasjon av likepersoner.

Tidligere har generalsekretær i Studieforbundet Funkis, Marianne Ween, besøkt flere likepersonssamlinger i forbindelse med nytt kursopplegg som skal være til nytte for likepersoner. Det har blant annet blitt skrevet om besøket til likepersonssamlingen for ME-foreningen og Landsforeningen for Huntington sykdom i Norge. Nå vil vi gå litt mer detaljert til verks og presentere det nye kursopplegget for likepersoner.
 

Årets siste studieforum vel gjennomført

Tamar presenterer tilretteleggingstilskudd

Mandag 19. november ble årets siste studieforum avholdt i Røde Kors konferansesenter. Her deltok studieledere fra våre ulike medlemsorganisasjoner. Hovedtemaet i studieforumet var tilretteleggingstilskudd, hvor de nye søknadsskjemaene ble viet særlig oppmerksomhet. Hvordan motivere lokallag til å søke tilskudd fikk også plass i programmet.

Landsforeningen for Huntington sykdom: Likepersonsseminar

Bokomslag av det hvite badehuset.

Den 2. november besøkte vår generalsekretær, Marianne Ween, en likepersonssamling for Huntingtonforeningen i Norge. Formålet med dette besøket var å presentere det nye opplegget som er spesielt skreddersydd for mindre organisasjoner. Marianne ble ønsket velkommen av foreningens leder, Ane Mygland, og samlingen hadde et særlig fokus på å styrke likepersonsarbeidet i foreningen.

Forenklinger i tilretteleggingstilskudd: En vennlig påminnelse

Funkis logo med solsikker

En vennlig påminnelse til alle studieledere om forenklingene i tilretteleggingstilskudd. Studieforbundet Funkis fått inn noen skjemaer som vi må rette på og sende tilbake på grunn av feil og mangler. Derfor er det viktig å tenke på følgende når du laster opp TRT-skjema. Dette gjelder spesifisert skjema (blå):

Sider

Følg oss på Twitter