Funkis til Arendalsuka

En animert figur er i ferd med å gå opp en trapp mens hen holder et stort forstørrelsesglass.

Sammen med Kirkerådet for Den norske kirke og Kristelig studieforbund (K-stud) vil Funkis delta aktivt under Arendalsuka. Det felles arrangementet heter "Velkommen inn - for alle?" og tema er tilgang til læringsarenaer, kirkelige handlinger og kulturtilbud i kirkebygg/menighetshus og kulturbygg generelt.

God sommer fra Funkis!

En sommerfugl som sitter på en blomst.

Studieforbundet Funkis ønsker alle en god sommer og ferietid. Kontoret vårt i Torgata 10 vil være bemannet og bekvinnet gjennom hele juli og august.

Telemark og Agder er blitt Funkis Sør

Flere mennesker sitter samlet rundt et bord. En kvinne står oppreist og snakker inn i en mikrofon.

Gratulerer med sammenslåing: På ekstraordinært årsmøte i Arendal 26. juni vedtok fylkesleddene i Telemark og Agder å fusjonere. Det nye navnet på regionslaget er Funkis Sør.

Frister for kursrapportering i 2019

En animert figur holder en stor blyant og huker av i tre opptegnete ruter.

Funkis har gjort noen presiseringer og endringer når det gjelder frister for å rapportere inn kurs som avsluttes i 2019:

Her er det nye styret i Vofo

5 kvinner og en mann står samlet og smiler til kamera.

Valget foregikk på Vofos årsmøte onsdag 29. mai, der kulturminister Trine Skei Grande la fram regjeringens beslutning om å dele studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
 

 

 

Sider

Følg oss på Twitter