Frivillig spørreundersøkelse om kurs

Fagbevegelsens Forskningsintitutt (Fafo) gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet. I 2018 besøkte forskere utvalgte kurs for å finne ut hvordan studieforbundene og opplæringen som foregår er viktig for samfunnet. Fafo skal nå gjennomføre en spørreundersøkelse for alle som arrangerte og/eller deltok på kurs hos studieforbundene det siste året. Spørreundersøkelsen er helt anonym, og endelig svarfrist er 15. februar 2019. Deltakernes personvern ivaretas fordi det ikke overføres noen personopplysninger og spørreundersøkelsen er anonym.

Godt nytt år!

Logo av Studieforbundet Funkis
Godt nytt år til alle våre medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og besøkende!
Vi minner om at kurs fra 2018 som registreres i KursAdmin vil overføres til 2019 og vil da få tilskudd etter satser for 2019.
 
Vår studierådgiver, Tamar Loria, har gått ut i svangerskapspermisjon. For henvendelser og veiledning, kan dere ta kontakt med Vesa Zeka på vesa@funkis.no, eller ringe 47459473. 

I tillegg er web-redaktør og rådgiver, Elin Sollid, tilbake i 20% stilling og vender gradvis tilbake til fulltidsstilling de neste månedene. Elin kan kontaktes på elin@funkis.no og 47459471. Vi gleder oss til å ha henne tilbake, og ser også frem til flott samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i 2019!

Get going!

Deltakere på trening.

Get going er et unikt, lavterskel gruppetreningstilbud for blinde og svaksynte. Prosjektet tar sikte på tilrettelagt trening, kostholdsveiledning og fungerer også som en møteplass hvor man kan bli kjent med andre i samme situasjon. Get going aktivitetene i Oslo avholdes sentralt i Blindeforbundet sine lokaler onsdag ettermiddag og torsdag formiddag hver uke, og treningsperioden er vanligvis fra september til desember hvert år. Aktivitetene avholdes også rundt om i landet. Tilbudet har som formål å skape en varig livsstilsendring for den enkelte deltaker ved å bedre helsen, øke mobiliteten og skape et større fellesskap.

Ny praktikant i Studieforbundet Funkis

Hils på Kjell Arne, ny praktikant i Studieforbundet Funkis. Kjell Arne skal ta del i søknadsbehandling i KursAdmin og andre varierte arbeidsoppgaver i sekretariatet.

Frivillighetens dag 2018

Bilde av mottakerne av frivillighetsprisen 2018

5. desember var FNs internasjonale dag for frivillighet. Dagen markeres årlig for å hedre alle de fantastiske frivillige som bidrar til et varmere og rausere samfunn. Årets seremoni ble organisert av Frivillighet Norge, og fant sted i Design- og Arkitekturhøgskolen i Oslo. I programmet var det faglig påfyll, fest og prisutdeling.

Sider

Følg oss på Twitter