Årets fylkessamling vel gjennomført

Styret i Funkis ønsker velkommen til fylkessamlingen

15. - 17. februar var ledere og fylkesrepresentanter fra Funkis samlet over en helg på Scandic Oslo Airport i Gardermoen. Det ble fullt program med nyttige diskusjoner, gruppearbeid og foredrag. Hensikten med fylkessamling er å åpne for erfaringsutveksling og samarbeid mellom fylkene i Funkis. Fylkessamlingen ble åpnet av styret i Funkis, som ønsket velkommen ved å introdusere deltakerne og helgens program.

Avkortning av tilskudd og økonomiføring i KursAdmin

Studieforbundet Funkis får ofte spørsmål om hvordan vi behandler søknader om tilskudd. Derfor har vi formulert noen stikkord som forhåpentligvis skal gjøre det enklere for dere å forstå hvordan vi vurderer kurstilskudd. Vi har også kommet med noen konkrete oppklaringer rundt hvordan økonomi skal føres i KursAdmin. 

Satser og frister for 2019

Animert figur som krysser av i 3 felter med en blyant.

Studieforbundet Funkis fordeler hvert år to typer statlige tilskudd til medlemsorganisasjonene: opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT). For 2019 er det noen endringer som det er viktig at sentralleddene videreformidler til sine lokallag.
Den hyggeligste nyheten er at OT øker fra kr 80 til kr 100 per time!

Veien tilbake til arbeidslivet

Veien tilbake til arbeidslivet etter helseutfordringer kan være vanskelig. Dette er noe vår praktikant Kjell Arne har erfart. I denne artikkelen får dere et innblikk i hans tanker rundt arbeidsutprøvingen og hvordan han har opplevd veien tilbake til arbeidslivet.

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Logo av Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

De siste månedene har Studieforbundet Funkis vært heldig og hatt Kjell Arne Høviskeland som praktikant. I dag sitter Kjell Arne blant annet i styret som varamedlem i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom (FBBS). Derfor benytter vi muligheten til å be ham holde et gjesteinnlegg hvor han forteller mer om organisasjonen. Vi har alltid vært opptatt av å informere om våre medlemsorganisasjoner, og det blir enda viktigere å fremheve dette gjennom Kjell Arne som er særlig godt kjent med denne organisasjonen. 

Sider

Følg oss på Twitter