Flertallet vil gjøre en frivillig innsats

En hånd griper tak i en annen hånd.

Frivillighetsbarometeret 2019 ble lansert 5. september. 63 prosent av de spurte oppgir at de har utført frivillig arbeid i løpet av året, et tall som ligger nokså stabilt. Fremdeles er det likevel de som allerede gjør en frivillig innsats som rekrutteres mest.

Velkommen inn for alle i kirker og kulturbygg?

En kvinne snakker inn i en mikrofon. I bakgrunnen en roll up med Funkis' logo.

Studieforbundet Funkis har kommet hjem fra Arendalsuka. Der arrangerte vi debattmøte sammen med Kristelig studieforbund (K-stud) og Den norske kirke. Tema var tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser i kirker og kulturbygg.

Funkis fyller 25 år!

Tekst: Studieforbundet Funkis fyller 25 år. Velkommen til feiring. Bilde av ballonger.

Studieforbundet Funkis feirer i disse dager 25 års jubileum.
I den anledning inviteres alle som kan og vil til Torggata 10 mandag 16. september, mellom kl 14 og 16.
 

Sider

Følg oss på Twitter