Informasjon om nytt system og registrering av 2021- kurs

Animert figur sitter foran en laptop og gir tommel opp-tegn.

Vi går nå snart over til et nytt kurssystem. Pr. dags dato er planen at alle medlemsorganisasjoner i Studieforbundet Funkis med lokale lag, tar i bruk nytt system fra 2021.

Dette betyr at vi vil avslutte KursAdmin. Gamle opplysninger fra KursAdmin blir tatt vare på.

Noen viktige datoer med tanke på innføring av nytt system:

1. Fra 1. desember 2020 vil ikke Funkis lengre ta imot kurs med sluttdato etter 20. januar 2021 til KursAdmin

2. Alle medlemsorganisasjoner med lokallag skal kunne ta i bruk nytt kurssystem fra 4. januar 2021

3. Det gamle kurssystemet KursAdmin stenger fra 1. mars 2021

I en periode vil det bli en stopp i mottak av 2021- kurs, frem til dere fra 4. januar kan begynne å legge 2021- kurs i nytt system. Alle andre kurs med sluttdato i 2020 og frem til 20. januar kan fortsatt legges i KursAdmin. De som alt nå har lagt kurs i KursAdmin med sluttdato etter 20. januar 2021, vil bli overført til nytt system av Funkis-administrasjon.

Det nye systemet skal i utgangspunktet være så enkelt at det ikke trengs opplæring i det. Funkis vil allikevel distribuere noe opplæringsmateriell, som skal sendes til medlemsorganisasjoner og lokallag.

Mer informasjon om nytt kurssystem vil komme etterhvert.