Statsbudsjettet: Ikke kutt til studieforbund likevel

Flere pengesedler som ligger på et bord.

I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 7. oktober lå det et kutt for studieforbundene i Kulturdepartementet, hvor Studieforbundet Funkis er plassert, på 5,5 millioner og totalt 9,1 millioner medregnet prisvekst. Vofo har vært i kontakt med Kulturdepartementet, som vedgår at det er gjort en beregningsfeil og at glippen vil bli rettet opp.
Les mer om saken på Vofo sine hjemmesider