Påminnelse om årsmøte 14. september

Luftballonger

Vi minner om årsmøtet i Studieforbundet Funkis 14. september på Røde Kors, Hausmannsgate 7.
Påmelding skjer til post@funkis.no innen 25. august.

Sakspapirer til årsmøtet og ny innkalling sendt 11. juni ligger vedlagt.
Vi ber om at dokumentet formidles videre til den som skal delta på møtet. 

Det blir ikke mulighet til å delta via nett-kontakt.

Smittevern

  • Vi kommer til å følge smittevern-veileder utarbeidet av Voksenopplæringsforbundet, beregnet på kurs og samlinger i organisasjoner.
  • I tillegg ber vi om at dere vurderer å delta med kun en delegat fra hver organisasjon, slik at vi unngår en større samling enn det som er nødvendig for å gjennomføre et godt årsmøte.
  • Vi går ut fra at årsmøtet vil ta inntil to timer, og har derfor ikke planlagt servering av mat.

Dokument: