Lobbyarbeid i fylker og kommuner

Image: 

En hånd holder en firkløver, med teksten Velkommen til lobbykurs!

Mange ønsker å ta kontakt med lokalpolitikere for å fremme sin sak. Men få vet hvordan dette skal gjøres, eller de kvier seg for å avtale slike møter. Studieforbundet Funkis har derfor, i samarbeid med studieforbundene til Senterpartiet og Venstre og Voksenopplæringsforbundet (Vofo), laget et felles kurs i lobbyarbeid

Det er også laget en nettbasert utgave av lobbykurset.

Vedlagt finner du en PowerPoint av selve kurset. I tillegg er det laget egne programmer for deltakere og kursledere, et veilednings- og informasjonsskriv til kursleder og egen studieplan.