Økt OT og TRT til nettkurs

Et glass med mynter, ved siden av 3 stabler med mynter hvor det gror grønne vekster på toppen.

For å legge best mulig til rette for kursvirksomheten i våre medlemsorganisasjoner i disse koronatider, kommer Studieforbundet Funkis nå med 2 nye tiltak:
Opplæringstilskuddet økes til 130 kr pr. time
Bruk av tilretteleggingstilskudd (TRT) til nettbaserte kurs, se vedlagt informasjon

 

Grunnen til at vi øker tilskuddet, er at vi ser at det blir gjennomført færre kurs, hvilket fører til at Funkis også fordeler mindre midler. I tillegg opplever vi at det å legge til rette for nettbaserte løsninger kan være dyrt. Informasjonsskrivet om bruk av TRT i nettbaserte kurs, har vi laget med bakgrunn i at mange har spurt oss om hva de kan søke om tilskudd til og hvordan dette gjøres.

Gjelder inntil videre fram til 1. august

Det nye tilskuddet vil i første omgang gjelde fram til 1. august 2020 om ikke andre beskjeder kommer.
Den nye satsen gjelder for kurs som ikke er utbetalt og for alle framtidige kurs fram til 1. august.

Kurs som varer ut over 1. august kan bli vurdert til et annet tilskudd, dette vil vi komme tilbake til når myndighetene gir nye føringer.

Husk at minstesatser gjelder fremdeles for kurs som går med overskudd eller som ikke har utgifter!

Dokument: