Kurs, læring og opptrening i koronaperioden

Vask hender, hold avstand, hold sammen, hold ut

I disse dager er det mange aktiviteter som må avlyses på grunn av smittefaren når vi er mange sammen. Kurs i våre medlemsorganisasjoner er blitt vanskelig, og noen ganger umulige, å gjennomføre. Flere kurs må vente til vi har bedre dager, men for andre kurs finnes det alternativer som kan forsøkes.

Tilskudd til nettkurs 

Vi har fått tillatelse til å gi tilskudd til rene nettkurs, og dette gir mange muligheter. Vi kommer med veiledninger både for hvilke plattformer som er nyttige til hvilke typer kurs, men også til hvordan man blir en bedre pedagog på nett. Vi vet at LHL leder treningspartier på nett, og at Norges Døveforbund planlegger flere kurs i nettversjon.  Veiledning for å søke tilskudd til slike kurs finner du i KursAdmin.

Fra sal til eng

En annen mulighet er å flytte kursene ut, gjøre dem kortere og ha færre deltakere. De kan legges opp slik at det ikke kreves skift og dusj etter treningen. Stavgangkurs kan fremdeles gjennomføres, hvis man holder avstand og kanskje ikke er så mange på hvert parti. Kanskje kan trening i sal flyttes til en park eller eng i nærheten? Kanskje kan en god fysioterapeut legge om et varmtvannskurs til et friluftskurs slik at revmatikere ikke behøver å være uten viktig tilbud i mange måneder framover? Også organisasjonskurs og ferdighetskurs kan flytte ut eller gjennomføres med få deltakere. Mye kan gjøres, samtidig som rådene for smittevern følges.

Husk vi kan nå støtte kurs ned til fire timer, noe som også gir nye muligheter.