Stiftelsen Dam tildeler ukentlig midler til koronaprosjekter

Logoen til Stiftelsen Dam: En fugl som skal til å fly.

3. april tildelte Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) 3,3 millioner kroner til hasteprosjekter i forbindelse med pandemien. Ekstraprogrammet har hittil gitt støtte til 19 "koronaprosjekter", og det gis nå midler til prosjekter hver uke framover.

Blant prosjektene som har fått støtte i denne runden er blant annet tiltak rettet mot rus- og spillavhengige, og styrking av tilbudet til en rekke andre sårbare grupper.

Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid

Dette er den første av flere tildelinger. Ekstraprogrammet har løpende søknadsfrist, og det vil fortsatt være mulig å sende inn søknader i ukene som kommer. Kravet er at alle prosjekter må settes i gang før 31. mai og avsluttes innen 31. desember. Målet er at det skal være minst én tildeling hver uke i tiden framover. Totalt er det satt av 20 millioner kroner til programmet.

Alle søknader skal få svar innen 10 dager etter at søknaden er levert. I denne første runden har fagutvalget jobbet på spreng, og snittiden det har tatt å få svar er på 5,9 dager.

Les mer om Ekstraprogrammet og hvordan du søker her