Nettkurs og 4-timers kurs: Slik registreres de i KursAdmin

En mann med hettegenser sitter på et utendørs gulv og skriver på en laptop.

Kunnskapsdepartementet har gitt studieforbundene midlertidig unntak fra forskriften, for å gjøre det enklere for organisasjonene å drive kursaktivitet under koronakrisen. Dette betyr en reduksjon i minstekravet om timetall og at nettbaserte kurs kan få tilskudd.

Det gis foreløpig lettelser for tre forhold:

  • Kurs som har minimun 4 timer (tidligere 8 timer) kan godkjennes for tilskudd
  • Rene nettkurs godkjennes for tilskudd (også med minst 4 timer)
  • Kombinasjon nettkurs og fysisk samling kan også gjennomføres med minst 4 timer (eks. 2 timer nettbasert og 2 timer fysisk samling)

Krav om samtidighet

Det stilles et krav om samtidighet på nettkurs. Dette er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltakere via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal, og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom

Unntaket gjelder midlertidig fram til 1. august 2020

Hvordan gjøres dette rent praktisk?

  • Alle kurs som har minimum 8 timer kan i utgangspunktet omgjøres til 4 timers kurs
  • Nettkurs (både rene nettkurs og kombinert med fysisk samling) føres i KursAdmin som timer med lærer (ikke bruk kategorien onlinekurs)
  • Når det søkes om godkjenning av nettkurs, må det markeres med «Nettkurs i …» i kursnavnrubrikken. For kombinasjon nettkurs og fysisk samling gjøres det samme, men marker i kursnavn hvor stor andel som er nettkurs (eks. Nettkurs Engelsk fysisk 2 t, nett 2t …)
  • For kurs som allerede har startet og gått over til elektronisk kommunikasjon, må kursnavn endres

Oppdaterte studieplaner

Kunnskapsdepartementet sier at «studieplaner må oppdateres slik at det fremgår at opplæringen arrangeres ved elektronisk kommunikasjon». Rent praktisk gjør Funkis dette for medlemsorganisasjonene ettersom kurssøknader kommer inn

Organisasjonsspesifikke studieplaner

Arrangør må selv kontakte sin sentralorganisasjon og de vil avgjøre/vurdere om timene kan settes ned til 4 timer og om kurset kan holdes nettbasert. Hvis ok, gjøres det samme som i punktet over