Fylkessamling 2020

Flere mennesker som sitter rundt et bord og snakker sammen.

40 personer fra Studieforbundet Funkis’ fylkeslag, sentralstyre og administrasjon, pluss to skrivetolker, deltok på årets fylkessamling på Scandic Oslo Airport Hotel fra 21. til 23. februar. I tillegg hadde vi to gjester: Vibeke Sundsbø, nyansatt organisasjonsrådgiver i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Tove Hofstad, lokalpolitiker og daglig leder i Venstres Studieforbund.

Nytt lobbykurs for fylkene

Samlingen ble åpnet fredag ettermiddag med avduking av et nytt lobbykurs. Dette bygger på et liknende kurs som Vofo utarbeidet i sin tid. «Lobbyarbeid i fylker og kommuner» er et samarbeid mellom Studieforbundet Funkis, Senterpartiets Studieforbund, Vofo og Venstres Studieforbund. Tove Hofstad fra sistnevnte presenterte innholdet i kurset og svarte på spørsmål fra salen, som var mange og svært gode! Responsen var så stor at kurset må gås gjennom og revideres en gang til før det kan legges ut. Målgruppen for lobbykurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og regionledd av frivillige organisasjoner, og andre som ønsker å vite mer om hvordan man kan påvirke politikere eller politiske prosesser.

En kvinne står foran et stort lerret hvor det vises en powerpoint-presentasjon.

Lørdagen startet med litt tall og statistikk for 2019, samt informasjon om status for ny søknadsportal. Grunnet flere forhold er arbeidet med denne nok en gang utsatt. Flere lurte på hvorfor vi ikke liksågodt kan fortsette med KursAdmin, siden de fleste nå begynner å lære hvordan de skal bruke programmet. Svaret er at teknologien er gammel og snart utdatert. Det jobbes nå med å finne et allerede eksisterende kursregistreringssystem som er godt utprøvd, og som noen vil ta på seg å drifte.

Studielederguide

Så var det tid for workshop. Flere av Funkis’ organisasjoner har etterlyst opplæring av studieledere på fylkes- og lokalnivå. Planen er å lage en felles studielederguide, basert på innspill, kunnskap og kompetanse fra fylkesleddene. Også i de fire gruppene var entusiasmen sterk og god. Det er tydelig at kursvirksomheten drives nokså forskjellig i fylkene og deres organisasjoner. Begrepene studieleder, kursarrangør og kursholder ble diskutert: Noen steder er studieleder også kursholder, i mange tilfeller er studieleders oppgave å rapportere inn kurs - og andre steder innehar leder alle disse rollene.

Flere mennesker sitter rundt et bord og snakker sammen.

Flere synspunkter kom fram; disse vil bli tatt med i en framtidig studielederguide.

Revidert Fylkeshåndbok

Plangruppa, som består av Ole Jørgen Dekkerhus (Funkis Trøndelag), Sølvi Hagen (Funkis Møre og Romsdal), Randi Kluge Vatne (Funkis Rogaland) og Kristin Kvalsnes (Funkis Hordaland), har blant annet jobbet med å endre Fylkeshåndboka. Denne ligger på nettsiden og har til nå vært link-basert. Det var et ønske at denne kunne samles i utskriftsvennlig format, og plangruppa har gjort et flott arbeid med å få til dette. Ny utgave vil snart legges ut på nettsiden under fanen Fylkesledd.

Tre kvinner og en mann står og smiler til fotografen.

Ny plangruppe skulle også velges, og Ole Jørgen Dekkerhus (Funkis Trøndelag) og Sølvi Hagen (Funkis Møre og Romsdal) ble gjenvalgt.

Fylkessammenslåing

Søndag morgen var tema fylkessammenslåing, og hvordan dette evt. kan skape endringer i Funkis. Gitte Christine Korvann fra Funkis Akershus foredro om hvor langt i prosessen fylkene Østfold, Buskerud og Akershus er kommet, med tanke på mulig sammenslåing til Funkis Viken. Korvann understreket at de tre fylkene er nokså forskjellige, blant annet når det gjelder økonomi. Funkis Trøndelag har vært et forbilde når det gjelder fordeling av fylkeskommunale midler.

En kvinne står foran et lerret hvor fylkene Østfold, Akershus og Buskerud vises.

De tre Funkis-fylkene velger likevel å sitte på gjerdet inntil videre, så det blir ikke sammenslåing i år.
Dette er også basert på usikkerheten om hvorvidt Viken og andre sammenslåtte fylker kan splittes opp igjen neste høst.

- Men vi kan samarbeide uten å være sammenslåtte, poengterte Korvann, og pekte på muligheten for å lage felles kursverksted, slik de gjør i Funkis Innlandet.

Tidligere Funkis-sammenslåinger

Først ute var innlandsfylkene Hedmark og Oppland, som fusjonerte til Funkis Innlandet for rundt 12 år siden. Sør- og Nord-Trøndelag ble Funkis Trøndelag i 2018. Sist sommer slo Agder seg sammen med Telemark til Funkis Sør, og 25. januar ble Troms og Finnmark til Funkis i Nord.

Fylkessamlingen ble avsluttet med lunsj søndag. Det tør påstås at alle dro hjem hver til sitt, litt slitne og tomme i hodet, etter å ha gitt og delt og utvist et stort og brennende engasjement hele helgen.