Frister første del av kursåret 2020

En blyant som huker av i to av tre felter.

Studieforbundet Funkis har frister for innrapporteringer i kursåret 2020. Her er fristene som gjelder for kurs som ble avsluttet i 2019: 

 

  • Kurs fra før høstsemesteret 2019 (1. september 2019) mottas ikke lenger fra Funkis
  • Kurs fra før 15. desember 2019 får bare opplæringstilskudd
  • Siste frist for 2019- kurs som er avsluttet er 31. mars 2020

Vi kommer tilbake med ytterligere frister som gjelder for kurs som holdes i inneværende år.