Tilgang til KursAdmin gis fra Funkis sentralt

Innloggingsvindu hvor man kan skrive inn brukernavn og passord.

Det er ikke lenger mulig for sentrale studieledere og ansatte i medlemsorganisasjonene å generere passord for nye kursledere i deres fylkes- og lokalledd. Dette gjøres nå kun av administrasjonen i Studieforbundet Funkis sentralt. Kontakt Pia (pia@funkis.no), Jorunn (jorunn@funkis.no) eller Odd Erik (odd.erik@funkis.no) dersom du trenger påloggingsdata til KursAdmin for å registrere og avslutte kurs.