Satser og regler for 2020

Tildelingsbrev med nye satser og regler for 2020 går ut til alle medlemsorganisasjonene 4. februar.
Under følger det viktigste fra Tildelingsbrevet 2020. Mer detaljerte opplysninger finnes i Tildelingsbrevet og under «Hjem-fanen» i KursAdmin.

Opplæringstilskudd (OT)

  • Vi setter timesats for OT til – kr 100 per kurstime med dokumenterte utgifter.  
  • Vi beholder minstesats for OT - kr 800 for kurs uten kostnader, som går med overskudd, eller inntil kr 800 i utgifter.  

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

  • Innslagspunkt for fordeling av tilretteleggingsmidler mellom Funkis sine TRT midler og medlemsorganisasjonenes forhåndsbudsjetterte søkbare midler, går på over og under kr 3000 slik som det meste av fjoråret.
  • Minste søkbare TRT sum er nå kr 400.
  • Vi innfører en minstesats for TRT på kr 400 for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter.
  • Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset», kan gis TRT der kravene til denne kategorien er oppfylt, med en sats på kr 200 pr. time og maksimalt for 4 timer.
    Maksimalt TRT for et kurs er kr 200 X 4 timer = kr 800.