Svært gode tall for Funkis i 2019

En animert figur surfer på en oppadgående pil.

2019 ble et godt kursår for Studieforbundet Funkis og våre medlemmer: Vi har økt i antall, både når det gjelder kurs, deltakere og timer.
 

Kurstimetallet økte fra 155 790 i 2018 til 191 52 i 2019.
Også antall kurs og deltakere gikk opp i fjor: 8710 kurs, mot 7526 i 2018.
62 299 deltok på kurs i 2019, en økning på nesten 10 000 personer i forhold til 2018 (52 332).

 

Statistikk

Statistikk over kursvirksomhet i Funkis fra 1995 til 2019.

Her kan du laste ned en oversikt over økning i antall timer, deltakere og kurs fra 1995 til 2019.

 

 

 

Dokument: