Svært gode tall for Funkis i 2019

En animert figur surfer på en oppadgående pil.

Studieforbundet Funkis øker igjen: I 2019 ble det registrert 191 142 kurstimer! Dette utgjør nesten 23 prosent mer enn året før, hvor timetallet viste 155 783 timer.

Også antall kurs og deltakere gikk opp i fjor: 8705 kurs, mot 7526 i 2018. 62 288 deltok på kurs i 2019, en økning på nesten 10 000 personer i forhold til 2018 (52 332).

Tallene våre for 2019 er et godt eksempel på at kursaktiviteten i studieforbundene ikke går nedover for alle, men heller oppover. Og det er den utrettelige innsatsen fra små og store lag og organisasjoner som har gjort dette mulig. Funkis retter en stor takk til dere alle!