Finnmark + Troms = Funkis Nord

Sju kvinner og to menn smiler til fotografen.

Nå er Funkis Finnmark og Funkis Troms historie: 25. januar slo fylkeslagene seg sammen og ble til Funkis i Nord. Dette skjedde i god stemning på årsmøte i Tromsø.

Dette er det nye styret i Funkis i Nord:

Leder: Leif Hilmar Henriksen, nestleder og studieleder Kari Johansen, sekretær Gunn Jøran Farstad, økonomiansvarlig Randi M Hansen, styremedlemmer Tor Bosch, Solfrid Wessel og Anne-Britt Sneve. Alesia Andreassen og Elen Voulab er henholdsvis første og andre vara.

Funkis sentralt ønsker det nye fylkesleddet lykke til med samarbeidet, og tror at dette vil komme til å gå meget bra!