Årsmøte 2020 er 23. april

Klubbe som ligger oppå en åpnet bok.

Studieforbundet Funkis' årsmøte avholdes i år torsdag 23. april.
Tid: 13 - 16 (registrering fra kl 12.30).
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo.
Påmelding innen 10. april til post@funkis.no

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn senest 1. mars. Dette fordi styret trenger tid til å få sakene behandlet på sitt møte uka etter.

Vedlagt finner du invitasjon til og ytterligere informasjon om årsmøtet.

Dokument: