Årsavslutning 2019 er 17. januar 2020

Blyant som huker av i fem rubrikker med teksten husk 17. januar!

Kurs må avsluttes før 17. januar 2020 for å komme med i 2019-regnskapet til Funkis. Kurs som avsluttes etter 17. januar vil få tilskudd etter nye takster for 2020.
Husk at kurset først kan få tilskudd når det er avsluttet i KursAdmin. Det er ikke nok at det bare har status godkjent.