Siste frist i 2019

Sjekkliste.

En liten påminnelse:
Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen
15. desember 2019.