Siste om nytt kursadministrasjonssystem

En frustrert mann iført skjorte og slips trykker febrilsk på en smarttelefon.

Vi vet at medlemsorganisasjonene venter i spenning på et nytt system for å administrere kursene sine. Studieforbundet Funkis har tidligere gått ut med at nytt system kommer i forbindelse med overgang til 2020, men det viser seg nå at vi dessverre ikke klarer å holde denne fristen. Det er flere grunner til dette:
 

Utfordringen som har gjort at ting nå tar lengre tid enn antatt, er å finne en aktør som kan drifte systemet etter at det er ferdig. I denne prosessen ligger anbud og kontraktsinngåelse.
Systemets brukerdel er i det store og hele ferdig, mens administrasjonsbiten ennå mangler noe.

Vi i Funkis har forsøkt å ha «trykk» på prosessen og vi vet dere venter på informasjon, derfor vil vi dele noen av planene for implementering slik vi hadde tenkt oss det. Realistisk tidsperspektiv blir nå vår- forsommer 2020.

Slik har Funkis tenkt seg overgangen til nytt system:

  1. 6-10 mellomstore organisasjoner blir introdusert for nytt system på eget studieforum og kan etter dette ta i bruk systemet. 2-3 deltakere fra hver organisasjon.
  2. 7-10 av de største organisasjonene blir introdusert for nytt system på eget studieforum ca. en måned etter første gruppe og kan etter dette ta i bruk systemet. 2- 3 deltakere fra hver organisasjon.
  3. Resterende medlemsorganisasjoner introduseres for systemet på eget studieforum påfølgende måned. Her legger vi i tillegg opp til streaming, slik at vi kan nå flest mulig. 2 deltakere fra hver organisasjon.
  4. Evaluering av nytt kursadministrasjonssystem på studieledersamling høsten 2020.

Vi legger ellers opp til at det nye systemet skal støttes av:

  • Instruksjonsvideoer
  • Streaming fra studieforumInformasjonsbrosjyre på Funkis hjemmeside
  • Informasjonsbrosjyre på Funkis' hjemmeside

Det nye systemet vil kjøres parallelt med KursAdmin og de enkelte organisasjoner vil få en sluttdato for når Kursadmin vil «slukkes» for den enkelte. 

Dere vil få mer håndfast informasjon i forhold til datoer og tidspunkter, når vi får tilbakemelding om dette fra utvikler.