Jorunn Myhren er ny rådgiver i Funkis

En kvinne sitter på en stol ved en kontorpult. Orkide i bakgrunnen.

Jorunn Myhren er ansatt som rådgiver i Studieforbundet Funkis etter Tamar Loria, som går over til ny jobb i Utdanningsdirektoratet. Jorunn er allerede på plass og hadde sin første arbeidsdag mandag 11. november.

Jorunn er 43 år gammel og bor i Asker. Hun er utdannet lærer og har 15 års erfaring fra grunnskolen, hvor hun blant annet hadde ansvaret for IKT og utvikling av IKT-løsninger. De siste 2 årene har hun vært ansatt i Fellesrådet for Afrika, hvor hun har jobbet med innhenting og publisering av informasjon og nyheter fra Afrika på sosiale medier. Hun har også undervist unge voksne asylsøkere i diverse fag i regi av Voksenopplæringen i Bærum.

Oppgavene hennes i Funkis vil være de samme som Tamar har hatt: Søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter. I tillegg vil hun få ansvar for elektronisk opplæring og nettpedagogikk, som er et av Funkis’ satsingsområder framover.

Jorunn har et stort engasjement for humanitært arbeid og hun brenner for barn, ungdom og mennesker generelt. Administrasjonen i Funkis er glade for å ha fått Jorunn med på laget, og tror hun vil utgjøre et løft for arbeidet vårt.

Jorunn treffes på e-post jorunn@funkis.no og tlf. 47 45 94 73.