Ingen kutt for studieforbundene likevel

En mann og en kvinne i vakkert høstlandskap. Mannen holder grønne blader over hodet til kvinnen.

Regjeringspartiene på Stortinget har i forhandlingene om statsbudsjett for 2020 blitt enige om å reversere forslaget til kutt og manglende prisjustering i bevilgningen til opplæring i studieforbund. Det betyr at Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og studieforbundene har vunnet nok en budsjettkamp for opplæring i frivillige organisasjoner.

 

«Dette er en viktig seier for opplæring i frivillig og ideell virksomhet, sier Stian Juell Sandvik, konstituert generalsekretær i Vofo.

I forslaget til budsjett hadde regjeringen kuttet rundt ca. fem millioner sammenlignet med 2019. Når det heller ikke var lagt på prisvekst, slik som det er vanlig å gjøre, ville det reelle kuttet blitt på ti millioner kroner. Det ville fått konsekvenser for kursvirksomheten.

«Om man regner med at en kurstime får ca. 100 kroner i tilskudd, betyr det at kanskje hundre tusen kurstimer hadde blitt dyrere å delta på eller kurs ikke ville blitt noe av. Vi er glade for at regjeringspartiene på Stortinget ser dette og får bevilgningen tilbake på nivået den var, selv om vi arbeider for en reell vekst», sier Sandvik.

Sakset fra vofo.no