Frister for 2019

En blyant som huker av i 2 av 3 ruter på et papir.

Vi minner om Studieforbundet Funkis sine frister for innrapportering av kurs i 2019.
Her er de gjeldende fristene:

  • Kurs gjennomført i sommersemesteret (juni til og med august) 2019 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2019.
     
  • Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2019.
     
  • Kurs med sluttdato i 2019 skal være avsluttet i kursadministrasjonssystemet innen 17. januar 2020.

Fristene blir sendt ut til hver medlemsorganisasjon med oppfordring om å sende videre til alle sine lokallag.
Vi forventer at sentralleddet i medlemsorganisasjonene hjelper lokallag som kan ha problemer med å rekke fristene.

Husk at kurset først kan få tilskudd når det er avsluttet i KursAdmin. Det er ikke nok at det bare har status godkjent.

Denne informasjonen vil også være tilgjengelig på forsiden i KursAdmin og vår nettside.