Nå kan du søke Vofos reisestipend for 2020

Et fly som ligger oppå et skrivebordtastatur.

Det er blitt høst, og det betyr blant annet at det igjen er tid for utlysning av reisestipend for studiereiser til utlandet. Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. 
 

Formålet med Vofos reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. 

Satser og forutsetninger for tildeling ligger vedlagt.

Vi minner om at stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

NB! Feil i utlysningsbrevet

Det står også en feil i utlysningsbrevet: «Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2014-2019) vil ikke bli vurdert».
Det riktige skal være 2015-2019.

Søknadsfrist 17. november

Søknader sendes på elektronisk skjema innen 17.november 2019. 

Søknadskjemaet finner du her

 

 

Dokument: