Statsbudsjettet: Foreslår kraftige kutt i voksenopplæring

Flere mennesker sitter rundt et langbord, hvor det står kaffekanner, tallerkener, kopper og glass.

10 millioner kroner mindre til kurs. Det er hva regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020.
- Dette skjer samtidig som vi står midt i en krevende omleggingsprosess, i tillegg til at lov og forskrift skal justeres, sier generalsekretær Marianne Ween.

 

Står foran krevende endringer

Studieforbundet Funkis er som de andre studieforbundene forundret og skuffet over regjeringens forslag om kutt i voksenopplæringsmidler:

- Vi er midt i en krevende omleggingsprosess hvor flere studieforbund skal flyttes til Kulturdepartementet og lov og forskrift skal endres. Gjennom denne endringen møter vi nye forventninger om hva våre tilskudd skal bidra med når det gjelder kurs og opplæring for våre organisasjoner, og for det norske samfunnet. Kultur- og Kunnskapsdepartementene har begrunnet denne omleggingen med at studieforbundenes arbeid skal styrkes. Og så opplever vi at det kuttes i statsbudsjettet før omleggingen er iverksatt, sier Thor Einar Holmgard, styreleder i Studieforbundet Funkis og representant for Ryggforeningen i Norge.

- Studieforbundene har vært utsatt for kutt og nye dokumentasjonskrav år etter år. Dette går ut over funksjonshemmede og kronisk syke. Med redusert statsstøtte kan ikke våre medlemsorganisasjoner opprettholde ønsket studieaktivitet på dagens nivå. Vi merker at dette er en stadig sterkere belastning for funksjonshemmedes organisasjoner og kronisk syke, fastslår Holmgard.

Overraskende og vanskelig å forstå

- Dette var overraskende og vanskelig å forstå. Vi har fått mange og svært positive signaler fra departementet, regjeringspartier og stortingskomiteen. Nå opplever vi at regjeringen taler med to tunger, uttaler Vofos styreleder og daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum.

- Vi er en stor læringsaktør og hadde forventet at regjeringen satte penger bak løftene om satsing på livslang læring, tilføyer hun.

Total ramme til studieforbundene er på 209,6 millioner kroner, en nedgang på ca 5,5 millioner fra i fjor. Dertil kommer fravær av prisjustering. Budsjettforslaget innebærer også en reduksjon i tilskudd til voksenopplæringsorganisasjonene Vofo og Fleksibel utdanning Norge.

Reform uten vilje til styrking

Midt oppi dette står som sagt studieforbundene overfor ny reform og store omstillingsoppgaver. Regjeringens forslag til ny tilskuddsordning med deling av studieforbund, nytt lovverk og nye rammevilkår ble lagt fram 27. september.

- Hva er vitsen med store reformer hvis det ikke er vilje til å satse? Vi hadde forestilt oss at budsjettet ville inneholde både styrking av opplæringstilskudd og omstillingsmidler til å gjennomføre endringsprosessene best mulig, sier Fossum.

Også andre organisasjoner reagerer

Norges ingeniør og teknologorganisasjon NITO syns kuttet på 10 millioner kroner i opplæringstilskuddet til studieforbundene er for galt:

- Sett i lys av at regjerningen ønsker å satse på en kompetansereform, er dette svært uheldig. Når regjeringen nå ønsker å redusere bevilgningene er dette et dårlig signal for de som tilbyr arbeidslivsrelaterte kurs i studieforbundene, sier NITO-president Trond Markussen.

Vofos budsjettinnspill

Signaler fra regjeringen om styrking av læringstilbud, utvikling av regional kompetansepolitikk og omstilling av studieforbund var bakteppe for Vofos innspill til 2020-budsjett som ble oversendt i februar i år:

  • Tilskudd til Voksenopplæringsorganisasjoner lønns- og prisjusteres og økes med 5 millioner kroner for 2020. ​
  • Tilskuddet til studieforbund lønns- og prisjusteres og økes ytterligere med 25 millioner kr. Ved eventuelle endringer i tilskuddordningen til studieforbund må det sikres gode overgangsordninger. Dette må gjenspeiles i statsbudsjettet. ​
  • Kompetansepluss frivillig økes til 25 millioner kr. ​
  • Økt antallet studieplasser i fagskolesektoren.

 Her kan du lese hele statsbudsjettet