Ytterligere innstramminger i TRT

En kvinne strekker hånden opp mot et tre hvor det vokser pengesedler.

Studieforbundet Funkis endrer fra 04. oktober 2019 deler av sitt tilskuddssystem:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for beløp til og med 3000 kr vil nå få 1000 kr som maksimalbeløp. Dette gjelder alle kurs som utbetales fra og med 04. oktober. 
Alle kurs som ikke er rapportert innen fristen for vår og sommersemester (kurs før 1. juni måtte være avsluttet før 15. september), får bare opplæringstilskudd (OT).

Vi minner om at lokallag som har særskilte avtaler med sin hovedorganisasjon, kan tilpasse disse etter avtale med Studieforbundet Funkis.

Høyere TRT-forbruk enn forventet

Bakgrunnen for endringen av TRT er at vi har opplevd mye større forbruk av TRT på beløp til og med 3000 kr enn tidligere. Det kan komme ytterligere endringer på denne tilskuddsformen, så følg med på informasjon fra Funkis.

Vi minner om at det fremdeles er store ubrukte tilskuddsmidler som er budsjettert for at sentralleddene kan søke på og fordele disse.

Endringene trer i kraft med øyeblikkelig virkning fra 04. oktober

Kurs der det alt er lagt inn over 1000 kr i TRT, vil bli behandlet etter de nye reglene og det trengs ikke gjøres noen endringer i TRT- skjema eller i økonomidelen av KursAdmin.