Tamar slutter i Funkis

En kvinne sitter ved en kontorpult. I bakgrunnen en laptop, en skjerm og en orkide.

Studieforbundet Funkis mister dessverre en alle tiders kollega i høst: Rådgiver Tamar Loria går videre til ny stilling i Utdanningsdirektoratet. Tamar har også tidligere jobbet i Udir og hun vil nå få arbeidsoppgaver som er mer i tråd med hennes utdannelse innen barnehage- og skolepedagogikk.

Tamar, hva har du likt med jobben i Studieforbundet Funkis?

Jeg har hatt varierende og spennende arbeidsoppgaver, blant annet fikk jeg anledning til å jobbe med tilskuddsforvaltning, kurs/fagsamlinger, e-læring og digitalisering. I tillegg ønsker jeg å si at samarbeid med våre medlemsorganisasjoner har vært en veldig interessant og lærerik prosess. Studieledere, tillitsvalgte og ansatte i våre medlemsorganisasjoner gjør en utrolig viktig jobb for samfunnet, og jeg er glad at jeg fikk mulighet å bli kjent med mange fine og dyktige folk.

Har du støtt på utfordringer underveis?

Det har vært mange utfordringer underveis, særlig tilknyttet de endringsprosessene som nå foregår i studieforbundene. Men jeg synes at akkurat de utfordringene er det som gjør arbeidsdager spennende i Funkis.

Syns du at du har fått muligheter til å utvikle deg i Funkis?

Ja, absolutt. Jeg har utviklet meg både faglig og personlig. Jeg har lært mye om organisasjoner hvor mennesker med nedsatte funksjonsevner er medlemmer, om frivillighet, voksnes læring og ikke minst om tilrettelegging.  Godt samarbeid og tankevekkende diskusjoner med kolleger har bidratt mye til min personlige utvikling.  

Hvilke råd vil du gi til personen som skal overta etter deg?

Vær deg selv! Benytt de utfordringene som Funkis tilbyr for å utvikle både deg selv og organisasjonen på en positiv måte.

Det er med tungt hjerte vi sender Tamar videre til Utdanningsdirektoratet, men ønsker henne samtidig masse lykke til i hennes nye jobb.