Frivillighetsbarometeret 2019: Her er studieforbundenes egne spørsmål

En kvinne står ved siden av et lerret hvor en powerpoint presentasjon blir vist.

Sammen med Kristelig studieforbund (K-stud) og Studieforbundet Kultur og Tradisjon stilte Studieforbundet Funkis egne spørsmål til årets Frivillighetsbarometer. Fem var felles, mens Funkis stilte et eget sjette spørsmål.

 

Her er spørsmålene som ble stilt:

Har du deltatt på kurs eller opplæring i og av en frivillig organisasjon i løpet av de siste 5 årene? 

Her svarer 33 prosent av de spurte ja, hvilket er 8 prosent flere enn i 2018. 63 prosent svarer nei, noe som er 8 prosent færre enn i 2018. Flere deltar altså på kurs i frivillig sektor.

Dersom du har deltatt på flere opplæringer i regi av frivillige organisasjoner, ta utgangspunkt i den siste du var med på. Hvor stort utbytte hadde du av å delta på kurs eller opplæring? 

Som kurven viser, er det majoriteten som oppgir at de har stort utbytte av opplæringen de fikk. Dette er også en liten økning sammenlignet med 2018.

En kurve som peker oppover og deretter nedover. Under en tallrekke fra 1 til 5.

Hva er årsaken til at utbytte var stort/lite? 

De som hadde stort utbytte av å gå på kurs, oppga at det faglige innholdet på kurset var av høy kvalitet, innholdet var relevant og at instruktørene som underviste var gode.
De som mente de hadde fått lite utbytte av kurset begrunnet det med at de ikke hadde lært noe nytt.

Hvilke situasjoner/formål har du hatt nytte av kompetansen du fikk på kursene?

Her svarte nærmere 60 prosent at opplæringen hadde styrket dem i arbeidet med frivillige oppgaver. I 2018 svarte i underkant av 50 prosent det samme. Opplæring er med andre ord mer og mer viktig for utføringen av frivillig arbeid.

Kunne du tenke deg å delta på kurs eller opplæring i regi av en frivillig organisasjon? 

32 prosent svarer ja, hvilket er 2 prosent flere enn i fjor. 38 prosent svarer nei, noe som likevel er litt færre enn i 2018. Her er «vet ikke» prosenten hele 30 prosent. Dette kan bety at mange ikke er klar over hvilke kurs frivillige organisasjoner har å by på.

Studieforbundet Funkis eget spørsmål: I hvilken grad mener du at opplæring i og av frivillige organisasjoner er viktig for et levende demokrati?

Her svarte respondentene slik, noe som betyr at de fleste mener at opplæring i frivilligheten styrker demokratiet:

  • I stor grad: 35 prosent
  • Til en viss grad: 32 prosent
  • I veldig stor grad: 16 prosent
  • Vet ikke: 10 prosent
  • I liten grad: 4 prosent
  • Ikke i det hele tatt: 2 prosent

Her kan du lese mer om Frivillighetsbarometeret 2019 i sin helhet.

Undersøkelsen er gjort av Janne Nyhus i Frivillighet Norge, i samarbeid med markedsanalysebyrået Kantar.
Hele barometeret basert på studieforbundenes egne spørsmål ligger vedlagt.

 

 

 

 

 

Dokument: