Viktig nyhet fra Funkis til medlemsorganisasjonene

En pengeseddel krøllet sammen på toppen av en grønn plante.

Studieforbundet Funkis endrer fra 16.09.2019 deler av sitt tilskuddssystem. Det kommer to endringer av regler:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for kategorien «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset (ulønnet arbeid)», settes ned fra 3000 kr til 1000 kr som maks beløp. Til gjengjeld oppjusteres minstetilskuddet for Opplæringstilskuddet (OT) fra 400 til 800 kr.

Dette betyr at med satsen på 200 kr timen, gir Funkis maks tilskudd for 5 timer frivillig arbeid med tilrettelegging pr. kurs.
Endringen av minstetilskudd fra 400 kr til 800 kr betyr at ingen kurs avkortes til mindre OT-tilskudd enn 800 kr pr. kurs.
 

Høyere TRT-forbruk enn forventet

Bakgrunnen for endringen av TRT er at vi har opplevd mye større forbruk av TRT på beløp til og med 3000 kr enn tidligere. Det kan komme ytterligere endringer for denne tilskuddsformen, så følg med på informasjon fra Funkis.

Minstetilskuddet trenger en oppjustering

Det er to grunner til at vi setter opp minstetilskuddet for OT til 800 kr:
At vi pga. de siste årenes gode økning i kursstatistikken. har hatt en markant økning til Funkis på det timebaserte opplæringstilskuddet fra myndighetene. I tillegg ser vi at minstetilskuddet ikke har blitt justert på ganske lang tid.

Trer i kraft fra 16. september

Endringene trer i kraft med øyeblikkelig virkning fra 16.09.2019. Kurs som ikke er avsluttet innen 15.09.2019 vil bli behandlet etter de nye tilskuddsreglene.
Kurs der det alt er lagt inn over 1000 kr i TRT for frivillig innsats, vil bli behandlet etter de nye reglene og det trengs ikke gjøres noen endringer i TRT- skjema eller i økonomidelen av KursAdmin.