Flertallet vil gjøre en frivillig innsats

En hånd griper tak i en annen hånd.

Frivillighetsbarometeret 2019 ble lansert 5. september. 63 prosent av de spurte oppgir at de har utført frivillig arbeid i løpet av året, et tall som ligger nokså stabilt. Fremdeles er det likevel de som allerede gjør en frivillig innsats som rekrutteres mest.

- Det betyr at vi kan bli bedre til å spørre de som ikke er aktive fra før om å bli med, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
Det viser seg nemlig at hele 52 prosent av de som ikke er frivillige i dag kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en sak eller en aktivitet de er opptatt av.

Frivillig innsats en berikelse for nærmiljøet

I årets undersøkelse spørres det for første gang om betydningen av frivilligheten for lokalsamfunnene folk er en del av. 88 prosent er enige eller svært enige i at folks frivillige engasjement er med på å utvikle og berike kommunen de bor i. 46 prosent mener det er svært viktig at kommunen tilrettelegger for frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

20190905_124554.jpg

- Det er ingen tvil om at frivilligheten er viktig for lokalsamfunnene vi bor i. Mange kommuner har ikke en frivillighetspolitikk i dag, det håper vi de nyvalgte politikerne vil ta tak i nå etter valget, oppfordrer Stian Slotterøy Johnsen.

For dyrt for nesten en tredjedel av familier med barn

18 prosent oppgir at de selv, eller at noen i familien, har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. I husholdninger med flere personer og barn er tallet høyere. 27 prosent med ett eller to barn under 15 år har latt være å delta. Dette betyr at blant nesten en tredjedel av barnefamiliene har barn ikke fått delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader.

Inntekt og utdanningsnivå spiller en rolle

Andelen som gjør frivillig arbeid er lavest blant de med lavere inntekt. Det samme mønsteret er synlig for de som gjør frivillig arbeid ofte. Deltakelse i frivillig arbeid er størst blant dem med utdanning på universitet over 4 år, og den samme tendensen observeres når det kommer til hyppig frivillig arbeid.

Funkis har stilt egne spørsmål

Organisasjoner tilknyttet Frivillighet Norge har mulighet til å stille spesifikke spørsmål rettet mot egne målgrupper i Frivillighetsbarometeret. Svar på disse blir ikke presentert i hovedundersøkelsen, men sendes direkte til organisasjonen. Her er svarene på spørsmålene vi stilte sammen med K-stud og Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Fakta

Frivillighetsbarometeret er en befolkningsundersøkelse om frivillig innsats i befolkningen. Det er Frivillighet Norge og markedsanalysebyrået Kantar som står bak barometeret, som første gang ble presentert i 2017.

Om undersøkelsen

  • Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år
  • Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup
  • Antall intervju: 2006 (svarprosent: 41%)
  • Median intervjutid: 11 minutter
  • Datainnsamlingsperiode: Juni – Juli 2019
  • Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi

Hele Frivillighetsbarometeret 2019 kan du laste ned under artikkelen.

 

Dokument: