Velkommen inn for alle i kirker og kulturbygg?

En kvinne snakker inn i en mikrofon. I bakgrunnen en roll up med Funkis' logo.

Studieforbundet Funkis har kommet hjem fra Arendalsuka. Der arrangerte vi debattmøte sammen med Kristelig studieforbund (K-stud) og Den norske kirke. Tema var tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser i kirker og kulturbygg.

Marianne Ween, generalsekretær i Studieforbundet Funkis ønsket velkommen og introduserte innlederne, som var Oddbjørn Sørmoen (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Arne Tveit (Bergen kirkelige fellesråd) og Charlotte Beckmann Østeby (Filadelfia Kristiansand). Disse tre fortalte om arbeidet med tilrettelegging fra hvert sitt utgangspunkt.

Når estetikken kolliderer med tilretteleggingen

Berit Vordal fra Tilgjengelighetsmerket har gjennomført et prosjekt i samarbeid med FFO. Hun har kartlagt tilrettelegging av kulturarenaer landet over og kunne fortelle om erfaringer og utfordringer.

For både kulturarenaer og kirker kan man støte på vanskelig avveininger mellom estetiske vurderinger og behovet for tilrettelegging. Som for eksempel stavkirken hvor det skulle legges inn teleslynge, og det ble gitt tillatelse til selve slyngen, men ikke til å henge opp skilt som informerte om den. Det er likevel slik at ‘alle’ vil god tilrettelegging, og hvorfor er vi da ikke kommet lenger?

Fire menn og to kvinner sitter ved et bord. En kvinne sitter i bakgrunnen.

Etter de interessante innledningene fortsatte debatten med et panel bestående av Hans Fredrik Grøvan fra Krf og utdanningskomiteen på Stortinget, Freddy Andre Øvstegård fra SV og Stortingets kulturkomite, Torill Edøy, Rådgiver for funksjonshemmede i kirken, samt Oddbjørn Sørmoen, Arne Tveit og Berit Vordal. Panelet diskuterte hvorvidt alle er velkommen inn i kirker og kulturarenaer i Norge, og om ikke en statlig pott med tilskudd kunne sette fart på tilretteleggingen.

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd ledet debatten og Hege Irene Fossum, daglig leder i K-stud, var primus motor for hele arrangementet.

Foto: Elin Tjomsland.