Funkis til Arendalsuka

En animert figur er i ferd med å gå opp en trapp mens hen holder et stort forstørrelsesglass.

Sammen med Kirkerådet for Den norske kirke og Kristelig studieforbund (K-stud) vil Funkis delta aktivt under Arendalsuka. Det felles arrangementet heter "Velkommen inn - for alle?" og tema er tilgang til læringsarenaer, kirkelige handlinger og kulturtilbud i kirkebygg/menighetshus og kulturbygg generelt.

Arrangementet blir lagt opp som et fag- og debattmøte. Det blir noen innlegg som belyser temaet, og en panelsamtale med representanger fra kirker, organisasjoner og to politiske partier.

Oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven, holdninger til dette, finansiering og hva som egentlig er diskriminering - hvor langt skal man gå i å kreve tilgang? er blant temaer vi har på blokka for panelsamtalen så langt. 

Sett av tid torsdag 15. august kl 17 - 19!

Du kan lese mer om arrangementet på vår Facebook-side og på hjemmesiden til Arendalsuka.