TRT dokumentasjon

Hvordan dokumentere tilrettelegging?

Det er ikke alltid like lett "å få øye på" hvorfor, eller hvordan, et kurs trenger tilrettelegging.
Funkis har derfor utarbeidet et eget hefte, basert på våre medlemmers konkretisering av hvorfor de trenger tilrettelegging i sin studievirksomhet.

Navnet på hver organisasjon er en klikkbar lenke.

Vedlagt følger også en veileder for å søke tilretteleggingstilskudd i Funkis.
Kursarrangørene kan søke om tilrettelegging ved å fylle ut skjemaer (nederst på siden) og laste dette opp i KursAdmin for hvert enkelt kurs. Det totale beløpet for TRT legges også under fanene "Økonomi" og "Søk om tilskudd" i KursAdmin.

Husk: kun TRT skjema er ikke nok for å behandle søknaden. Du må også legge søknadsbeløp under «økonomi»/«søk om tilskudd», og sende kurset til godkjenning. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurs, med unntak av frivillig innsats, skal føres i økonomidelen av KursAdmin som kostnader og inntekter.  Her føres alle kostnader og inntekter, både ordinære kostnader til kurset og merkostnadene til tilrettelegging.

Kurset skal tilpasses kursdeltakernes spesielle behov, slik at alle får anledning til å delta i opplæring. Kursdeltakere i organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke kan ha behov for spesielt utstyr, ekstra kursassistent, ledsager eller hyppige pauser for fullt utbytte av kurset. Kursarrangør må ta hensyn til disse behovene og tilby tilrettelagte kurs til alle. Dette koster ofte ekstra for kursarrangør.