Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Tilretteleggingstilskudd disponeres til organisasjonene en gang i året og utbetales etter søknader.

- TRT-søknader under kr 3000 behandles direkte av Funkis.

- TRT-søknader over kr 3000 fra lokal- eller fylkeslag behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.