Opplæringstilskudd (OT)

Opplæringstilskudd (OT)

Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser. Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet.

Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

Økonomisk tilskudd beregnes pr.time (klokketime) med timesats dersom utgifter i forbindelse med kurset kan dokumenteres. Regnskap føres av arrangør og regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren. Arrangøren bekrefter at regnskapsbilag oppbevares etter regnskapsloven.
Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer. Kurset må ha minimum 8 timer.

Beregning av tilskudd ved søknadsbehandling

Timesats: kr 100 per time

Minstesats: kr 800 for kurs som ikke har utgifter eller utgifter mindre enn kr 800

  • Kurs uten utgifter utbetales minstesats på kr 800.
  • Kurs med utgifter under 800 utbetales minstesats kr 800.
  • Kurs som har høyere inntekter enn utgifter utbetales en minstesats på kr 800
  • Kurs som går i overskudd justerer Funkis før utbetaling, slik at vi får en balanse mellom kostnader og inntekter/tilskudd

Eksempel:

Honorar til instruktør kr 3500
Ingen inntekter
10 timer
10 x kr 100 = kr 1000
Utbetaling til kurset: kr 1000